Bảo vệ sự kiện, hội chợ

2706

Ngoài dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định, công ty Bảo Vệ Nam Trung Bắc còn có loại hình dịch vụ mang chức năng cung ứng những nhân viên có phẩm chất, nghiệp vụ chuyên môn phù hợp để làm công việc bảo vệ cho các sự kiện như các buổi họp báo, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các buổi trình diễn văn nghệ….

CHIA SẺ