Bảo vệ yếu nhân

2841

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và xu hướng phát triển kinh tế của đất nước, Trong những năm gần đây đã xuất hiện  nhu cầu cần được bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản mang theo trong người và an ninh xung quanh mình của những yếu nhân (VIP), những người  đặc biệt trong xã hội, vì không muốn đối mặt với những rủi ro về an ninh có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi họ thực hiện giao dịch hay đi lại trong thành phố,và các vùng lãnh thổ.

Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Nam Trung Bắc có một lực lượng nhân viên cơ động phản ứng nhanh, có đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ, phản ứng nhanh trong mọi tình huống đáp ứng nhu cầu đi theo bảo vệ những yếu nhân.

– Tư cách đạo đức tốt, sẽ đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng có nhu cầu được bảo vệ trong loại hình này.

Để đáp ứng nhu cầu này những nhân viên bảo vệ đi theo bảo vệ các yếu nhân (VIP):

– Được huấn luyện đặc biệt, chuyên trách cho công tác bảo vệ yếu nhân.

– Chiều cao cân nặng, võ thuật đạt tiêu chuẩn bắt buộc.

CHIA SẺ