Thứ Hai, 25 Tháng Năm, 2020

Bảo vệ cao ốc, văn phòng

Mục tiêu là cao ốc, văn phòng thường nằm ở khu vực trung tâm thành phố và phần lớn nhân viên và khách đến giao dịch là tầng lớp...